Domovní řád …

Ubytování

Při nástupu na ubytování si připravte osobní doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, ..), popř. další dokumenty – potvrzení rezervace pobytu, atd.

Obdržíte klíče od hlavního vchodu, obývací kuchyně a pokojů.

Host přebírá apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli pensionu. Pokud dojde k poškození, ať nedbalostí nebo úmyslně v průběhu pobytu, je host povinen majiteli škodu nahradit.

Lékárnička první pomoci je umístěna v přízemí v kuchyni na vrchní skříňce nad mikrovlnnou troubou.

Host je povinen

  • při odchodu z objektu zamknout apartmán, hlavní vchod, zavřít okna
  • zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče
  • udržovat pořádek a čistotu v celém objektu a důrazně dbát na chování svých dětí
  • dodržovat noční klid v ubytovacích prostorách od 22.00 – 6.00 hodin
  • při ukončení pobytu vyklidit apartmán, vynést odpadky do popelnice a klíče předat majiteli nejpozději do 10 hodin

Na pokojích a v celém objektu je zakázáno

  • kouření, včetně elektronických cigaret
  • sušení věcí na přímotopech a jejich zakrývání
  • pálení svíček a používání donesených elektrických spotřebičů s výjimkou nabíječek pro mobilní telefony, ipody apod.
  • pobyt nepřihlášených osob

Domácí zvířata

  • jsou povolena po dohodě s majiteli za poplatek uvedený v ceníku

Obecná upozornění

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese provozovatel žádnou odpovědnost, ačkoli majitel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Každý host je povinen neprodleně ohlásit majiteli pensionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Požární řád a telefonní čísla ohlašoven jsou vyvěšena na chodbě pensionu.

Navštivte Červený kostelec a poznejte turistické krásy kladského pomezí.

APARTMÁNY pro VÁS !

Využijte celoroční ubytování na našich pensionech, skvělé východisko  pro pěší i cykloturistické výlety. Možné jsou i pracovní pobyty v rámci služebních cest. 

(+420) 607 958 054
Červený Kostelec
Horní Kostelec 154
549 41
jana.holz@seznam.cz